डेङ्गु रोगको किट उपलब्ध सम्वन्धमा जानकारी

9 September, 2022

सूचना

31 August, 2022

स्टाफ नर्स, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्वन्धी सूचना

12 April, 2022

दरखास्त फाराम

30 March, 2022

दरखास्त सम्बन्धी (प्रथम पटक प्रकाशित) सूचना

30 March, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.