स्वास्थ्य मन्त्रालय

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम देशलाई सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था भए अनुरूप प्रदेश नं.१ मन्त्रिपरिषदको गठन संविधानको धारा १६८ अनुसार मिति २०७४/११/३ गते भएको हो । प्रदेश संरचनाको स्थापना कालमा गठन भएको ७ वटा मन्त्र

मा. जयराम यादव

-

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
20 May, 2022 MOH/NCB/GOODS/01/2078-079 क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी प्रस्ताव अव्हानको सूचना

डेङ्गु रोगको किट उपलब्ध सम्वन्धमा जानकारी

9 September, 2022

स्टाफ नर्स, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्वन्धी सूचना

12 April, 2022

दरखास्त फाराम

30 March, 2022
क्र.सं. मिति सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
Update Coming Soon

COVID Report 2079-06-13 Province 1

29 September, 2022

COVID Report 2079-06-12 Province 1

28 September, 2022

COVID Report 2079-06-11 Province 1

27 September, 2022

जनस्वास्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५

5 months ago

प्रदेश नं. १ जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७

5 months ago